Clean room projektēšana

Tīrtelpas (clean room) tiek izmantotas praktiski katrā nozarē, kur gaisa daļiņas var nelabvēlīgi ietekmēt ražošanas procesu. Telpu konstrukcija atšķiras pēc lieluma un sarežģītības, un tās plaši izmanto  pusvadītāju ražošanā, farmācijā, biotehnoloģijā, medicīnas ierīču , kā arī kritisko procesu ražošanā, kas izplatīta aviācijas un kosmiskajā rūpniecībā, optikā, militārajā kā arī enerģētikas nozarē.
Tīrtelpa ir jebkura noteikta, slēgta telpa, kurā tiek veikti pasākumi, lai samazinātu daļiņu piesārņojumu un kontrolētu citus vides parametrus, piemēram, temperatūru, mitrumu un spiedienu. Galvenā sastāvdaļa ir augstas efektivitātes daļiņu gaisa (HEPA) filtrs, ko izmanto, lai notvertu daļiņas, kuru izmērs ir 0,3 mikroni un lielākas. Viss gaiss, kuru piegādā  tīrajai telpai, tiek filtrēts  caur HEPA filtriem, un dažos gadījumos, kad ir nepieciešama augstāka tīrības pakāpe, tiek izmantoti īpaši mazu daļiņu gaisa (ULPA) filtri.

Personāls, kas izvēlēts darbam tīrās telpās, tiek vispusīgi apmācīts strādāt saskaņā ar piesārņojuma kontroles teoriju. Iekļūšana tīrajā telpā un iziešana no tās , notiek caur gaisa slūžām, un gaisa dušām. Obligāta prasība ir valkāt īpašu apģērbu, kas paredzēts, lai notvertu cilvēka ādas un ķermeņa dabiski radītos piesārņotājus.

Tīrtelpās uztur gaisu bez daļiņām, izmantojot HEPA vai ULPA filtrus, izmantojot laminārās vai turbulentās gaisa plūsmas principus. Laminārās vai vienvirziena gaisa plūsmas sistēmas novirza filtrētu gaisu pastāvīgā plūsmā uz leju. .

Pareiza tīrās telpas konstrukcija ietver visas gaisa sadales sistēmas izveidi, ieskaitot nosacījumus par atbilstošu gaisa plūsmu lejup vērstā kolonnā.

Tīrās telpas klasificē pēc darba zonas gaisa tīrības pakāpes. Lai klasificētu tīrās telpas vai tīrās zonas pakāpi, atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 14644-1, pielietojot īpašus daļiņu skaita mērījumus un aprēķinus.

Izstrādājam tehniskos risinājumus tīrtelpu izveidei un sertifikācijai 

Veicam dizaina izstrādi atbilstoši tīrtelpu pielietojumam

Tīrtelpu izstrāde konvencionālajām tīrtelpām, kā arī moduļu tipa paneļu risinājumiem